Obchodní podmínky

 

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ONIPEP s.r.o.

sídlem: Hlavní 210, 747 91 Štítina

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37299

IČ: 286 55 541, DIČ: CZ28655541

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.dejsipizza.cz

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

PRODUKTY

Fotografie nabízených výrobků jsou pouze ilustrační. Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Veškeré gramáže a velikosti u výrobků uvádějí hodnotu v syrovém stavu. Nápoje a přílohy se rozvážejí pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

DORUČENÍ OBJEDNÁVEK

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.),může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nenese Provozovatel zodpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnost veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma.

OTEVÍRACÍ DOBA A ROZVOZ

Telefonické i online objednávky přijímáme nově během celé provozní doby, která je zveřejněna v záhlaví webové stránky.

Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí. O minimální výši objednávky je zákazník předem informován v záhlaví košíku, při nesplnění této podmínky nebude objednávka systémem akceptována.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), kartou online (Visa, Mastercard) nebo platební kartou čí stravenkovou kartou (Sodexo) přímo u kurýra při doručení objednávky. Popřípadě přes smluvní partnery. ONIPEP, s.r.o. si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazníkům doporučujeme ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Kurýři z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme tedy, abyste v případě platby bankovkou 1000,- Kč a vyšší uváděli tuto skutečnost do poznámky, případně o tom provozovnu informovali telefonicky. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně obalů a DPH.

REKLAMACE

Doporučujeme na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně kontaktovat telefonicky provozovnu. Tel.: 775 44 11 22. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Vaše obecné reakce na kvalitu služeb, názory, nápady, obecné dotazy, nabídky spolupráce či žádosti o zaměstnání můžete zasílat na email : info@dejsipizza.cz

Podmínky reklamací pozdního doručení:

Za délku doručení se považuje čas od přijetí objednávky provozovnou po doručení zákazníkovi. Jakmile provozovna přijme objednávku, zákazníkovi je zasláno sms potvrzení s informací o ceně a předpokládaným časem doručení. V případě, že neobdržíte sms do 5 minut od odeslání online objednávky, musíte kontaktovat provozovnu telefonicky, neboť to znamená, že provozovna objednávku neobdržela. Na objednávky, které nebyly provozovnou potvrzeny zasláním sms, se nárok na reklamaci pozdního doručení nevztahuje!!!

Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu, tou třetí stranou je Česká obchodní inspekce. www.coi.cz

 

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY, SLEVY

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů.

U akce „Do hodiny jíš, jinak neplatíš“,  jsou peníze za  dodání nad 60 minut od přijetí online objednávky provozovnou, tzn. od doby, kdy obdžíte sms s potvrzením času doručení. V případě, že neobdržíte sms, musíte kontaktovat provozovnu a čas 60 minut běží od Vašeho telefonátu s danou provozovnou. V případě obdržení objednávky po 60 minutách  bude částka vrácena formou připsání  kreditů na zákaznický účet výhradně na základě žádosti zákazníka zaslané na email podpora.rozvoz@seznam.cz. Kredity  budou připsány nejpozději do 48 hodin od obdržení žádosti. Akce „Do hodiny jíš, jinak neplatíš“ se vzhtahuje pouze na objednávky adresované do 1.doručovací zóny.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit bez souhlasu provozovny. V případě, že zákazník brání úmyslně či neúmyslně převzetí zboží (nebere telefon, chybně zadá kontaktní údaje), nepřevezme a neuhradí zboží a nekontaktuje provozovnu v časovém limitu pro doručení stanoveném provozovnou, provozovna má právo takovouto objednávku stornovat a požadovat její úhradu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8.4.2021